ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020
714 MATRIX
714 MATRIX
714 MATRIX
714 MATRIX
714 MATRIX
714 MATRIX
 title=

714 MATRIX

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ 6 έτη
ΒΑΘΟΣ 13cm
MINIMUM 70cm
MAXIMUM 250cm
ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΜΕΤΩΠΗΣ 18
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ