ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020

Επικοινωνήστε μαζί μας

SANITEC ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Οδός Ιωνίας, Τ.Θ. 172 Ωραιόκαστρο
Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη
Τ. +30 2310 574 900 | F. +30 2310 574 800
E. sanitec@sanitec.gr | sales@sanitec.gr
www.sanitec.gr