ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020
710 BENCH

710 BENCH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη
ΒΑΘΟΣ 18cm
MINIMUM 100cm
MAXIMUM 250cm
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ