ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020
705 FRΕΕ WΑVΕ SΙΝGLΕ R/L

705 FRΕΕ WΑVΕ SΙΝGLΕ R/L

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη
ΒΑΘΟΣ 18cm
MINIMUM 60cm
MAXIMUM 180cm
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ