ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020
705 FRΕΕ WΑVΕ SΙΝGLΕ R/L
705 FRΕΕ WΑVΕ SΙΝGLΕ R/L
705 FRΕΕ WΑVΕ SΙΝGLΕ R/L
705 FRΕΕ WΑVΕ SΙΝGLΕ R/L
 title=

705 FRΕΕ WΑVΕ SΙΝGLΕ R/L

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ 6 έτη
ΒΑΘΟΣ 14cm
MINIMUM 60cm
MAXIMUM 180cm
ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΜΕΤΩΠΗΣ 18
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ