ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020
703 HALF WAVE SINGLE R/L
703 HALF WAVE SINGLE R/L
703 HALF WAVE SINGLE R/L
703 HALF WAVE SINGLE R/L
 title=

703 HALF WAVE SINGLE R/L

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ 6 έτη
ΒΑΘΟΣ 11
MINIMUM 80cm
MAXIMUM 200cm
ΥΨΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΜΕΤΩΠΗΣ 16
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ