ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020
620 MONOBLOC

620 MONOBLOC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

MINIMUM 150cm
MAXIMUM 300cm
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ CLASSIC