ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014 2020
609 MONOBLOC

609 MONOBLOC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΡΜΑΡΙΟ 60cm
MINIMUM 150cm
MAXIMUM 300cm
ΓΟΥΡΝΕΣ 1
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ CLASSIC